Tekuté těsnění do topení BCG Spezial - 10 litrů stop leak, dichtungssystem heizung

  • Výrobce: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobce: 4010002100017
Skladem
Kód produktu: AD885
Vaše cena: 13 848,00 Kč

BCG Spezial

Kapalný těsnící prostředek BCG Spezial odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, potrubích, radiátorech, podlahových topeních až do 400 litrů za den.
 
BCG Spezial utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG Spezial krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Spezial je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG Spezial může být použit i v otevřených systémech.
 
BCG Spezial se aplikuje do topného kotle plnicí pumpou (pumpa BCG G 20 nebo G 21J).
 
UPOZORNĚNÍ!
 
Topný systém musí být zbaven přísad, jako jsou nemrznoucí kapalina, ochrana proti korozi a solanka.
 
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).
 
U zařízení s deskovými výměníky( typu Alfa Laval) používejte BCG 30E!
 
Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech.
 
Návod k použití:
 
Topný kotel netěsní: Topný systém odpojte od topného kotle a kotel přiveďte do maximální provozní teploty. Kanystr s BCG Spezial důkladně protřepte. Potřebné množství napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte topný kotel na provozní tlak. Oběhová čerpadla řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Topný kotel musí zůstat v maximálním provozu po dobu 24 hodin. Po utěsnění topný kotel vyprázdněte. Znovu ho naplňte a uveďte zařízení opět do provozu.Topný systém netěsní:
 
Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot a filtry, nebo je obejít. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn.
 
Nastavte maximální teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG Spezial.
 
Kanystr s prostředkem je nutné řádně protřepat, aby došlo k promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k dokonalému utěsnění. Napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla se ještě jednou řádně odvzdušní kontrolním šroubem a nastaví na plný výkon. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 24 hodin. K hrubému utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní. Kapalina se však nadále nechává v systému 2-3 týdny.
 
BCG Spezial  okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.
 
Bezpečnostní list pro BCG Spezial:BCG SPEZIAL_CS_1-0_CLP_SDS.PDF (114,7 kB)
 
Likvidace:
Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech.
 
Složení:
Silikonová protipěnová emulze, barvivo, Mersolat M, křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.
 
Směšovací poměr:
1:100 až 1:50. Nové topné systémy mají jen nepatrný vodní obsah (eventuálně změřte objem na litry). Možnost kontroly: Při správném dávkování je hodnota pH mezi 10,5 až 11. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. 
 
Teplotně stálý. 
Odolný vůči tlaku.
 
Skladovatelnost:
5 let od data výroby
 
Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.
 
 
Kapalné těsnění do topení BCG Spezial - 1 litr stop leak, dichtungssystem heizung

Kapalný těsnící prostředek BCG Spezial odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, potrubích, radiátorech, podlahových topeních až do 400 litrů za den.

BCG Spezial utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG Spezial krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Spezial je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG Spezial může být použit i v otevřených systémech.

BCG Spezial se aplikuje do topného kotle plnicí pumpou (pumpa BCG G 20 nebo G 21J).

UPOZORNĚNÍ!

Topný systém musí být zbaven přísad, jako jsou nemrznoucí kapalina, ochrana proti korozi a solanka.

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).

U zařízení s deskovými výměníky( typu Alfa Laval) používejte BCG 30E!

Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech.

Návod k použití:

Topný kotel netěsní:
 Topný systém odpojte od topného kotle a kotel přiveďte do maximální provozní teploty. Kanystr s BCG Spezial důkladně protřepte. Potřebné množství napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte topný kotel na provozní tlak. Oběhová čerpadla řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Topný kotel musí zůstat v maximálním provozu po dobu 24 hodin. Po utěsnění topný kotel vyprázdněte. Znovu ho naplňte a uveďte zařízení opět do provozu.

Topný systém netěsní:
Je třeba vymontovat sítka, lapače nečistot a filtry, nebo je obejít. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn.Nastavte maximální teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG Spezial.Kanystr s prostředkem je nutné řádně protřepat, aby došlo k promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k dokonalému utěsnění. Napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla se ještě jednou řádně odvzdušní kontrolním šroubem a nastaví na plný výkon. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 24 hodin. K hrubému utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní. Kapalina se však nadále nechává v systému 2-3 týdny.

BCG Spezial  okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.

Bezpečnostní list pro BCG Spezial:BCG SPEZIAL_CS_1-0_CLP_SDS.PDF (114,7 kB)

Likvidace:
Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech.

Složení:
Silikonová protipěnová emulze, barvivo, Mersolat M, křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.

Směšovací poměr:
1:100 až 1:50. Nové topné systémy mají jen nepatrný vodní obsah (eventuálně změřte objem na litry). Možnost kontroly: Při správném dávkování je hodnota pH mezi 10,5 až 11. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. 

Teplotně stálý. 
Odolný vůči tlaku.

Skladovatelnost: 5 let od data výroby

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.