BCG Kühler Reiniger - Čistič chladičů a motorů

  • Výrobce: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobce: 7000400201
Skladem
Kód produktu: AD1004
Vaše cena: 386,00 Kč

BCG Kühler Reiniger

Účinně a rychle čistí chladicí systémy od nánosů a zvyšuje účinnost chlazení a životnost motorů
 
Použití:
Pro čištění autochladičů a motorů zevnitř. Odstraňuje povlaky v chladicím systému a zvyšuje výkon chlazení.
 
Návod k použití:
Při všech pracích dodržujte bezpečnostní předpisy. Používejte ochranné brýle  a  rukavice.
 
Obsah nádoby před použitím řádně promíchejte!
 
Provádí se u ještě zahřátého motoru:
Vypínač topení nastavit  na „zapnuto“. Uzávěr chladiče opatrně  otevřít. POZOR: Teplý chladicí systém může být pod tlakem a může způsobit těžké opaření! Používejte ochranné rukavice!
Odpojte opatrně na nejlépe přístupném nejnižším  místě hadičku a nechejte vytéct celý obsah chladicího systému do nádoby. Hadičku opět zapojte, do systému nalijte 2-3 litry čisté teplé vody a potřebné množství BCG Čističe chladičů a motorů (viz směšovací poměr). Doplňte systém teplou vodou a uzavřete víko chladiče. Poté nechejte  vozidlo minimálně 30 minut v provozu při zapnutém topení. Po úspěšném vyčištění  opět systém dokonale vypustit a vypláchnout čistou teplou vodou.
Nakonec chladicí systém naplňte čistou teplou vodou (případně s přídavkem např. nemrznoucí kapaliny) dle pokynů výrobce motoru.
 
Oblasti použití:
BCG Čistič chladičů a motorů je použitelný u všech vodou chlazených automobilových motorů a chladicích systémů.
 
Směšovací poměr:
500 ml na 15 litrů chladicí kapaliny, tzn. 1:30
 
Likvidace:
Nesmí být neředěný resp. nezneutralizovaný vypuštěný do odpadu. Neředěný roztok musí být odborně zlikvidován.
 
Složení:
Kyselina citrónová a přídavky chráněné obchodním tajemstvím.
 
Balení:
250 ml objednací číslo 49050
 
Bezpečnostní opatření:
Chraňte před dětmi. Skladujte v suchu. Chraňte  před mrazem. Při potřísnění kůže ihned opláchnout tekoucí vodou. Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a kontaktovat lékaře. Přeprava: Žádné zvláštní  předpisy pro přepravu nebezpečných látek.
 
Použitelnost:  2 roky od data výroby 
Účinně a rychle čistí chladicí systémy od nánosů a zvyšuje účinnost chlazení a životnost motorů
 
Použití:
Pro čištění autochladičů a motorů zevnitř. Odstraňuje povlaky v chladicím systému a zvyšuje výkon chlazení.
 
Návod k použití:
 
Obsah nádoby před použitím řádně promíchejte!
 
Provádí se u ještě zahřátého motoru:
Vypínač topení nastavit  na „zapnuto“. Uzávěr chladiče opatrně  otevřít. POZOR: Teplý chladicí systém může být pod tlakem a může způsobit těžké opaření! Používejte ochranné rukavice!
Odpojte opatrně na nejlépe přístupném nejnižším  místě hadičku a nechejte vytéct celý obsah chladicího systému do nádoby. Hadičku opět zapojte, do systému nalijte 2-3 litry čisté teplé vody a potřebné množství BCG Čističe chladičů a motorů (viz směšovací poměr). Doplňte systém teplou vodou a uzavřete víko chladiče. Poté nechejte  vozidlo minimálně 30 minut v provozu při zapnutém topení. Po úspěšném vyčištění  opět systém dokonale vypustit a vypláchnout čistou teplou vodou.
Nakonec chladicí systém naplňte čistou teplou vodou (případně s přídavkem např. nemrznoucí kapaliny) dle pokynů výrobce motoru.
 
Oblasti použití:
BCG Čistič chladičů a motorů je použitelný u všech vodou chlazených automobilových motorů a chladicích systémů.
 
Směšovací poměr:
500 ml na 15 litrů chladicí kapaliny, tzn. 1:30
 
Likvidace:
Nesmí být neředěný vypuštěný do odpadu. Neředěný roztok musí být odborně zlikvidován.
 
Složení:
Kyselina citrónová a přídavky chráněné obchodním tajemstvím.
 
Balení:
250 ml
 
Bezpečnostní opatření:
Chraňte před dětmi. Skladujte v suchu. Chraňte  před mrazem. Při potřísnění kůže ihned opláchnout tekoucí vodou. Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a kontaktovat lékaře. Přeprava: Žádné zvláštní  předpisy pro přepravu nebezpečných látek.
 
Použitelnost:  2 roky od data výroby