Nemrznoucí směs s inhibitorem koroze BCG FS - 5 litrů

  • Výrobce: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobce: 4030003050012
Skladem
Kód produktu: AD49
Vaše cena: 1 986,00 Kč

BCG FS

Nemrznoucí kapalina BCG FS chrání topné a chladicí systémy před poškozením mrazem a korozí.
Prostředek lze použít i pro zařízení s tepelnými čerpadly, jakož i pro podlahová topení a solární zařízení.
Chrání topné systémy před zamrznutím. BCG FS je vysoce kvalitní směs produktů pro bezpečnou ochranu před poškozením mrazem a rzí.

UPOZORNĚNÍ!
Topný systém nesmí obsahovat přísady jako kapalné těsnící prostředky, antikorozní ochranu a jiné nemrznoucí kapaliny. Při řádné aplikaci nevznikají žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech.

Návod k použití:

Vyprázdněním topného systému přes vodoměr zjistěte jeho obsah. Systém opět naplňte do poloviny vodou. Pomocí plnicí pumpy (pumpa BCG G 20 nebo BCG G 21 J) vneste do zařízení potřebné množství BCG FS. Potom zařízení doplňte vodou a odvzdušněte. Po několikahodinové cirkulaci je třeba zkontrolovat obsah nemrznoucí kapaliny přístrojem na kontrolu ochrany proti mrazu. Doporučuje se obsah nemrznoucí kapaliny kontrolovat jednou ročně a eventuálně ji doplnit. Zkušební přístroj musí stanovit obsah propylenglykolu.

Bezpečnostní list pro BCG FS:

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!
Chraňte před dětmi!

Likvidace:

Přípravek se nesmí dostat do kanalizace a vod. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.

Složení:

Monopropylenglykol, inhibitory.

Směšovací poměr:

Obsah vody v topení

Vypustit otopné vody

Plnicí množství BCG FS

Chrání do

100 litrů

-12 litrů

+12 litrů

-3°C

100 litrů

-18 litrů

+18 litrů

-6°C

100 litrů

-25 litrů

+25 litrů

-10°C

100 litrů

-32 litrů

+32 litrů

-15°C

100 litrů

-40 litrů

+40 litrů

-20°C

 
Skladovatelnost:
5 let od data výroby