Tekuté těsnění solárních systémů BCG F - 2,5L

  • Výrobce: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobce: 4010007025018
Skladem
Kód produktu: AD400
Vaše cena: 6 676,00 Kč

BCG F

Těsnící kapalina BCG F odstraňuje únik vody v topných systémech, potrubích, radiátorech a podlahových topeních, která jsou naplněna mrazuvzdorným prostředkem nebo solným roztokem. BCG F se používá u slunečních a zemních kolektorů. BCG F tvoří pružný uzávěr netěsného místa při úbytku vody až do 20 litrů denně.

BCG F těsní trvale a je odolný proti stárnutí.

BCG F se aplikuje do systému plnící pumpou.

BCG F musí zůstat v topném systému.

 

UPOZORNĚNÍ!
Při řádném užívání nevznikají škody na čerpadlech a regulačních ventilech.
Další podrobné informace na info lince +420 602 25 25 09

Návod k použití:
Netěsné topné systémy:
Síta, zachycovače nečistoty, sítka z filtrů a měřiče množství odebraného tepla je třeba odmontovat nebo se jim vyhnout. Topné zařízení musí být naplněné a odvzdušněné. Nastavte maximální teplotu. Všechny směšovací ventily a ventily na topném tělese otevřete naplno.  Cirkulační čerpadla odvzdušněte a nechte běžet. Množství vody v topení snižte o potřebné množství  BCG F. Kanistr s BCG F pořádně protřepejte. Potřebné množství BCG F se zředěné plní do systému vypouštěcím ventilem. Kanistr vyprázdnit a vypláchnout, aby se využil i zbytek produktu. Cirkulační čerpadla ještě jednou pořádně odvzdušněte pomocí bezpečnostního šroubu. Topné zařízení musí běžet 24 hodin.

Utěsnění nastane dle předpokladu za jeden nebo více dní.

Jiné systémy, např. zemní kolektory

Výměníky tepla se mohou nanejvýš mechanicky ucpat. Po zpětném proplachu vodou mohou být znovu plně používány. Žádné trvalé škody na výměnících tepla nevznikají.

Důležité je, aby byl produkt BCG F předem smíchán s vodou nebo glykolem a přiváděn do výměníku tepla. Poté se může produkt v zařízení zředit a smíchat, není tedy čerpán v koncentrované nebo čisté formě přes výměník tepla.

BCG F u netěsných solárních a zemních kolektorů

U výše uvedených zařízení se produkt BCG F předem smíchá s ochrannou látkou před mrazem (glykol/solný roztok). Ze systému se odebere 5-10 l tekutiny chránící před mrazem, poté se vmíchá produkt BCG F, tak aby v kanystru BCG F nezůstali žádné zbytky. Zamíchejte, prosím, dobře produkt BCG F s mrazuvzdornou směsí. Potom je směs přiváděna do zpětné cirkulace (před výměník tepla). Následně musí cirkulační čerpadlo běžet 4 hodiny. Poté se zařízení uvede do normálního provozního tlaku a normální provozní teploty. Zvýšení teploty není potřeba. Utěsnění může trvat 2-3 dny. BCG F musí setrvat v systému, nevypouští se. Při řádném používání nevznikají na zařízeních nebo čerpadlech žádné škody.

Bezpečnostní údaje o BCG F:

Při kontaktu s očima pořádně vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem. Při kontaktu s kůží ihned omyjte ve velkém množství vody. Při práci používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle/ochranu obličeje.

Při zacházení s chemikáliemi dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření!

 

Uchovávejte mimo dosah dětí!

 

Likvidace:
Při vyprázdnění topných zařízení, která jsou naplněna těsnícími produkty BCG, není likvidace potřebná. Bližší údaje si, prosím, zjistěte v našich listech s bezpečnostními údaji.

 

Složení:
Vlákna, příměsi, které jsou obchodním tajemstvím, konzervační látky

Směšovací poměr:

1 Litr  na 100 litrů vody.
1:50 až  1:100

Skladovatelnost:
5 let od data výroby, chraňte před mrazem.

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny