Tekuté těsnění do kanalizačních rozvodů BCG Abfluss - odpad 10 litrů

  • Výrobce: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobce: 4010012100014
Skladem
Kód produktu: AD36
Vaše cena: 6 920,00 Kč
BCG Abfluß - odtok
 
Při ztrátách vody v oblasti odpadních vod
 
Kapalný těsnící prostředek BCG Abfluß zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech uvnitř objektů. BCG Abfluß lze použít u všech běžných materiálů (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa na potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Abfluß krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Abfluß je trvalé a odolné vůči stárnutí. 
 
UPOZORNĚNÍ!
Před utěsněním pomocí BCG Abfluß doporučujeme důkladné vyčištění silně znečištěných (mastných) trub. U kanalizačních potrubí uložených v zemi laskavě použijte přípravek BCG Kanal (dvousložkový). 
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka 602 25 25 09.
 
Návod k použití:
Důležité !!!
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí  jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalepený  spoj , kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).
 
Potrubní systém pod místem netěsnosti uzavřete (např balónovací soupravou). BCG Abfluß smíchejte s vodou a zaveďte do poškozeného systému. Směs by měla zůstat v systému v závislosti na velikosti netěsností a vlhkosti jejich okolí 1 až 2 dny. Aby nedocházelo k usazování celulózových vláken, je nutné zajistit cirkulaci kapaliny buď čerpadlem, nebo probubláváním plynem.
Pro uzavření jsou k dostání vhodné uzavírací vaky a uzávěry. 
BCG Abfluß je v udaném směšovacím poměru nejedovatý (nepoživatelný). BCG Abfluß okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit. 
 
Bezpečnostní list pro BCG Abfluß:
Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.
Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!
Chraňte před dětmi!
 
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 
Likvidace:
Silně zředěný přípravek lze vypustit do kanalizace. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech. 
 
Složení:
Silikonová protipěnová emulze, barvivo, Mersolat M, křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.
 
Směšovací poměr:
1:5, 1 litr BCG Abfluß na 5 litrů vody. Nižší dávkování snižuje účinnost. 
balení 5 litrů
balení 10 litrů
 
Skladovatelnost:
5 let od data výroby, chraňte před mrazem.

BCG Abfluß - odtok

 
Při ztrátách vody v oblasti odpadních vod
 
Kapalný těsnící prostředek BCG Abfluß zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech uvnitř objektů. BCG Abfluß lze použít u všech běžných materiálů (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa na potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Abfluß krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG Abfluß je trvalé a odolné vůči stárnutí. 
 
UPOZORNĚNÍ!
Před utěsněním pomocí BCG Abfluß doporučujeme důkladné vyčištění silně znečištěných (mastných) trub. U kanalizačních potrubí uložených v zemi laskavě použijte přípravek BCG Kanal (dvousložkový). 
Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka 602 25 25 09.
 
Návod k použití:
Důležité !!!
Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí  jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalepený  spoj , kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).
 
Potrubní systém pod místem netěsnosti uzavřete (např balónovací soupravou). BCG Abfluß smíchejte s vodou a zaveďte do poškozeného systému. Směs by měla zůstat v systému v závislosti na velikosti netěsností a vlhkosti jejich okolí 1 až 2 dny. Aby nedocházelo k usazování celulózových vláken, je nutné zajistit cirkulaci kapaliny buď čerpadlem, nebo probubláváním plynem.
Pro uzavření jsou k dostání vhodné uzavírací vaky a uzávěry. 
BCG Abfluß je v udaném směšovacím poměru nejedovatý (nepoživatelný). BCG Abfluß okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit. 
 

Bezpečnostní list pro BCG Abfluß:

Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.
Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!
Chraňte před dětmi!
 
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 
Likvidace:
Silně zředěný přípravek lze vypustit do kanalizace. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech. 
 
Složení:
Silikonová protipěnová emulze, barvivo, Mersolat M, křemičitany alkalických kovů, celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.
 
Směšovací poměr:
1:5, 1 litr BCG Abfluß na 5 litrů vody. Nižší dávkování snižuje účinnost. 
 
balení 10 litrů
 
Skladovatelnost:
5 let od data výroby, chraňte před mrazem.
 
Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.