Tekuté těsnění do rozvodů pitné vody BCG 84S - 10 litrů stop leak, dichtungssystem

  • Výrobce: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobce: 4010010100016
Skladem
Kód produktu: AD30
Vaše cena: 11 966,00 Kč

BCG 84S

Kapalný těsnící prostředek BCG 84 odstraňuje ztráty vody v rozvodech pitné a užitkové vody do 25 litrů (BCG 84) 10 litrů (BCG 84 L) a 400 litrů (BCG 84 S) za den. Může utěsňovat bodovou korozi, trhliny a netěsná letovaná místa v měděných a pozinkovaných rozvodech a v rozvodech z ušlechtilé oceli a plastů.
BCG 84 krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG 84 je trvalé a odolné vůči stárnutí. Látky obsažené v BCG 84 mohou být používány v potravinářství.
Patent číslo 4342861

Důležité!    Závazný návod pro aplikaci je pouze podle PTN 964 01!

UPOZORNĚNÍ!
Obsažené látky jsou uvedeny v pozitivním seznamu „Plasty v potravinářském provozu“ (Ústav pro hygienu v Gelsenkirchen). Na prostředek byl vypracován posudek ve Zdravotním ústavu se sídlem v Praze, ze kterého vyplývá, že ho lze použít na zatěsňování potrubí pitné a užitkové vody.

Návod k použití:

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí,jako jsou např. vytržené „téčko“, vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj , kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách). Podélně prasklé potrubí určené dvojím zjištěním úniku dle PTN 96401, jde zatěsnit jen podmíněně a je nutné osadit objekt následně redukčním ventilem- vice na info lince.

Vadný rozvod odpojte a vyprázdněte. Obsah zachycujte a změřte objem. Rohové ventily a armatury uzavřete, eventuálně vymontujte. Uzavření lze provést i pomocí proplachovacích zátek (DIN 1988). Je třeba vymontovat perlátory, sítka, filtry a vodoměry. Uzavřete přívod k myčce nebo pračce (vložky). Je potřeba vytvořit cirkulační okruh přes netěsné místo, ve kterém je oběhové čerpadlo, odvzdušňovací ventil a expanzní nádoba na vodu (do 10 bar).
Kanystr s BCG 84 důkladně protřepte aby došlo k řádnému promíchání obou složek prostředku jinak nemusí dojít k utěsnění. Potřebné množství BCG 84 neředěného nebo zředěného 1:1 napusťte čerpadlem (bez nasávacího sítka) nebo prostřednictvím tlakové nádoby BCG G 21J. Rozvod odvzdušněte.

Důležité!
BCG 84 okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla, vany) čistou vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.
Rozvod natlakujte (5-7 bar). BCG 84 musí na netěsných místech vystoupit, aby mohl krystalizovat mimo potrubí. BCG 84 potřebuje dobu styku minimálně 1 den (24 hodin). Ve vlhkém prostředí musí být doba kontaktu prodloužena na 2 až 3 dny. Protože se u potrubí obaleného plastovým pláštěm nemůže k netěsnému místu dostat vzduch, dochází k utěsnění jen podmíněně. Po provedeném utěsnění BCG 84 vypusťte a zachyťte, rozvod důkladně vypláchněte. Rozvod uveďte znovu do provozu. Bojler na teplou vodu musí být před utěsňovacími pracemi uzavřen. Pracovní nástroje po použití řádně propláchněte.

Bezpečnostní list pro BCG 84: BCG 84 S_CS_1-0

Likvidace:

V silném zředění lze vypouštět do kanalizace. (Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.)

Složení:

Celulózová vlákna, barvivo, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím, křemičitan alkalického kovu.

Směšovací poměr:

Neředěný nebo 1:1. Zachycený BCG 84 lze znovu použít.
Nerozpouští se jinými chemikáliemi.
Teplotně stálý.
Odolný vůči tlaku.

Skladovatelnost:
5 let od data výroby

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.

Skladovatelnost:
5 let od data výroby