Tekuté těsnění plynového potrubí BCG Gas 2000

Prostředek pro dodatečné utěsnění závitových spojů ve vnitřních rozvodech plynu o přetlaku do 10 kPa a provozní teplotě -20 až +50 °C.
Neváhejte nás oslovit s žádostí o zpracování cenové nabídky, doporučení certifikované, proškolené společnosti nebo z dalšími dotazy.

Zkušební značka DIN - DVGW.

Ředitelnost: Neředěný

Balení: 10 L

24 009,00 Kč

BCG Gas je směs plastu v rozpouštědle. Utěsňovat lze ocelové trubky se závitovými spoji s konopím.

UPOZORNĚNÍ!

Aplikaci prostředku mohou provádět pouze řádně vyškolení pracovníci odborných firem, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování školení.

Zpracování:

Pro zpracování platí technické doporučení pro dodatečné utěsňování domovních plynovodů

TDG 704 02. U BCG Gas je zapotřebí jen jednorázové naplnění. Při skladování chraňte před mrazem, teplota pro zpracování od 10 °C.

BCG Gas se musí používat neředěný.