Tekuté těsnění BCG TD

Tekutý těsnící prostředek BCG TD odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, potrubích, radiátorech, podlahových topeních až do 1000 litrů za den, za konstantního tlaku( +/- 0,2 BAR). BCG TD utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG TD krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG TD je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG TD může být použit i v otevřených systémech.

Ředitelnost: 1:50 - 1:100

Balení:  2,5L, 5L, 10L

Zvolte si variantu:

Cena od 5 945,00 Kč

BCG TD

Kapalný těsnící prostředek BCG TD odstraňuje ztráty vody v topných systémech, kotlích, potrubích, radiátorech, podlahových topeních až do 1000 litrů za den, za konstantního tlaku( +/- 0,2 BAR). BCG TD utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG TD krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG TD je trvalé a odolné vůči stárnutí. BCG TD může být použit i v otevřených systémech. BCG TD se aplikuje do topného kotle plnicí pumpou (pumpa BCG G 21J). 

 UPOZORNĚNÍ! Topný systém musí být zbaven přísad, jako jsou nemrznoucí kapalina, ochrana proti korozi a solanka.
Před aplikací prostředku BCG doporučujeme vypláchnout systém proudem vody, aby se odstranily usazeniny, které po zvíření mohou způsobit problémy s oběhovým čerpadlem! Aplikovat čistící prostředek BCG HR a vyčistit systém chemickou cestou. Usnadní BCG zatěsnění funkci a zlepší přenos tepla teplosměnných ploch (radiátory, výměníky, podlahové vytápění). V následné sezoně ušetří zákazník 15-30% nákladů na energie pro vytápění. (Po vyčištění doporučujeme ochranou kapalinu BCG K32- inhibitor koroze)
 U zařízení s deskovými výměníky (typu AlfaLaval) používejte BCG 30 E ! Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech. Systém se musí po provedeném utěsnění (cca po 2 - 4 týdnech) vyprázdnit, vypláchnout a znovu naplnit. Po zatěsnění doporučujeme použít inhibitory koroze BCG K32 a tím zamezit dalšímu vzniku usazenin. Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka +420 602 25 25 09. Návod k použití:
 Důležité !!! Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí, jako jsou např. vytržené "téčko", vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).
Topný kotel netěsní: Topný systém odpojte od kotle a kotel natopte na provozní teplotu. Nastavte maximální provozní teplotu. Kanystr s BCG TD důkladně protřepte. Potřebné množství napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte kotel na provozní tlak. Oběhová čerpadla řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Kotel musí zůstat v provozu po dobu 24-48 hodin. Po utěsnění kotel vyprázdněte, vypláchněte, znovu ho naplňte a uveďte zařízení opět do provozu. 

 Topný systém netěsní: Je třeba vymontovat sítka z filtrů. Topný systém musí být naplněn vodou, roztopen a odvzdušněn. Nastavte maximální teplotu, alespoň na 24 hod. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je trvale běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG TD. Kanystr s BCG TD důkladně protřepte. Potřebné množství napusťte přes výpustný kohout. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla ještě jednou řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 24 hodin. K utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní. Prostředek se nechává v systému 2-3 týdny, aby došlo k vytvoření křemičitanu na vnější straně trubky.
 BCG TD okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) teplou vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit. 
 Likvidace: Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů.
 Neředěný produkt-zamezit úniku velkého množství do kanalizace, nebo vodních toků. Případně ho neutralizovat.
Složení: Silikonová protipěnová emulze, barvivo, křemičitany alkalických kovů, upravená celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.
Směšovací poměr: 1:100 až 1:50. Nové topné systémy mají jen nepatrný vodní obsah (eventuálně změřte objem na litry). Možnost kontroly: Při správném dávkování BCG je hodnota pH mezi 10,5 až 11,5.
Vlastnosti zatěsnění:Nerozpouští se jinými chemikáliemi.
Teplotně stálé.
Odolné vůči tlaku.
 Skladovatelnost:5 let od data výroby.
Chraňte před mrazem!
 Balení 2,5 litru, 5 litrů, 10 lítrů
 Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.