Kapalné těsnění do topení BCG 30E

Kapalný těsnící prostředek BCG 30 E odstraňuje ztráty vody v uzavřených systémech topení a chlazení, které obsahují přídavky proti zamrznutí (líh, glykoly, nebo solanku) a inhibitory koroze, až do 30 litrů za den, za konstantního tlaku( +/- 0,2 BAR). Používá se na solární kolektory, tepelná čerpadla a další systémy s přídavky různých chemikálií, nebo v systémech kde se vyskytuje deskový výměník (Alfa Laval) BCG 30 E zabraňuje ztrátám vody v potrubích, radiátorech a podlahových topeních. BCG 30 E utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG 30 E vytváří elastický uzávěr netěsného místa a nechává se trvale v systému.

Zvolte si variantu:

Cena od 3 041,00 Kč

BCG 30E

Kapalný těsnící prostředek BCG 30 E odstraňuje ztráty vody v uzavřených systémech topení a chlazení, které obsahují přídavky proti zamrznutí (líh, glykoly, nebo solanku) a inhibitory koroze, až do 30 litrů za den, za konstantního tlaku( +/- 0,2 BAR). Používá se na solární kolektory, tepelná čerpadla a další systémy s přídavky různých chemikálií, nebo v systémech kde se vyskytuje deskový výměník (Alfa Laval)

BCG 30 E zabraňuje ztrátám vody v potrubích, radiátorech a podlahových topeních. BCG 30 E utěsňuje všechny běžné materiály (plasty a kovy). BCG 30 E vytváří elastický uzávěr netěsného místa a nechává se trvale v systému. Utěsnění je trvalé a odolné vůči stárnutí.

BCG 30E se aplikuje do topného oběhu plnicí pumpou (např. pumpa G 21J).

UPOZORNĚNÍ!

Při řádné aplikaci nevzniknou žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech. Při netěsnostech ve spalovacích komorách použijte prosím BCG 24, BCG Speciál, nebo BCG TD, TDS (vyšší tepelná odolnost). Bližší informace najdete v příslušných katalogových listech.

Před aplikací prostředku BCG doporučujeme vypláchnout systém produktem BCG HR a proudem vody, aby se odstranily usazeniny, které po zvíření mohou způsobit problémy s oběhovým čerpadlem a kotlovým výměníkem.

Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka 602 25 25 09

Návod k použití:

Důležité !!!

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí jako jsou např. vytržené "téčko", vůbec nezaletovaný nebo nezalepený spoj, kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).

Topný systém netěsní:

Je třeba vymontovat sítko z filtru. Topný systém musí být naplněn vodou a odvzdušněn. Podlahová topení uveďte na provozní teplotu. Otevřete naplno všechny směšovací ventily a ventily na radiátorech. Odvzdušněte oběhová čerpadla a nechejte je běžet. Snižte objem vody v topení o potřebné množství BCG 30 E. Kanystr s BCG 30 E důkladně protřepte. Potřebné množství BCG nalijte prostřednictvím vypouštěcího kohoutu. Natlakujte topný systém na provozní tlak. Oběhová čerpadla ještě jednou řádně odvzdušněte kontrolním šroubem. Topný systém musí zůstat v provozu za výše uvedených podmínek po dobu 24 hodin( dle možností). K utěsnění dojde podle okolností za 1 nebo více dní. Při ztrátě vody větší než 30 litrů za den se může použít také BCG 24 nebo BCG Special. Tento oběh provozujte tak dlouho, až se netěsné místo utěsní (14-21 dní u podlahového topení a potrubích v zemi).

Likvidace:

Při vyprazdňování topných systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná zvláštní likvidace odpadů (podle Ústavu pro hygienu v Gelsenkirchen). Neředěný koncentrát se nesmí likvidovat s běžným komunálním odpadem a vylévat do vodních toků. Likvidace dle místních vyhlášek v návaznosti na BL produktu. Bližší údaje získáte v našich bezpečnostních listech.

Složení: Celulózová vlákna, celulóza, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.

Směšovací poměr: 1:50 až 1:100.

Trvanlivost: 5 let od data výroby.

Chraňte před mrazem.

Údaje odpovídají našim současným znalostem. Technické změny vyhrazeny.