Těsnící přípravek do potrubí pitné vody BCG 84L

Kapalný těsnící prostředek BCG 84 L odstraňuje ztráty vody v rozvodech pitné a užitkové vody až do 10 litrů za den, zvláště při bodové korozi v měděných rozvodech nebo malých netěsnostech u jiných materiálů.BCG 84 L krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG 84 L je trvalé a odolné vůči stárnutí.Látky obsažené v BCG 84 L mohou být používány v potravinářství.

Ředitelnost: Neředěný nebo 1:1

Balení: 5L, 10L

Důležité! Závazný návod pro aplikaci je pouze podle PTN 964 01!

Zvolte si variantu:

Cena od 6 405,00 Kč
Please select variants first

BCG 84 L

Kapalný těsnící prostředek BCG 84 L odstraňuje ztráty vody v rozvodech pitné a užitkové vody až do 10 litrů za den, zvláště při bodové korozi v měděných rozvodech nebo malých netěsnostech u jiných materiálů. BCG 84 L krystalizuje ve styku s okolním vzduchem. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí BCG 84 L je trvalé a odolné vůči stárnutí.Látky obsažené v BCG 84 L mohou být používány v potravinářství. Obsažené látky jsou uvedeny v pozitivním seznamu "Plasty v potravinářském provozu" (Ústav pro hygienu v Gelsenkirchen). Na prostředek byl vypracován posudek ve Zdravotním ústavu se sídlem v Praze, ze kterého vyplývá, že ho lze použít na zatěsňování potrubí pitné a užitkové vody.Před aplikací prostředku BCG doporučujeme vypláchnout rozvody kapalinou BCG R13 a proudem vody, aby se odstranily usazeniny, které po zvíření mohou způsobit problémy s oběhovým čerpadlem!Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka 602 25 25 09. 

Návod k použití: 

Důležité!

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí,jako jsou např. vytržené "téčko", vůbec nezaletovaný nebo nezalisovaný spoj , kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).

 Podélně prasklé potrubí určené dvojím zjištěním úniku dle PTN 96401, jde zatěsnit jen podmíněně a je nutné osadit objekt následně redukčním ventilem- vice na info lince. Netěsný rozvod odpojte a vyprázdněte. Obsah zachycujte a změřte objem. Rohové ventily vymontujte, vodovodní baterie demontujte a propojte výústky TUV a SV ohebnou hadicí. Samostatné výústky SV (WC, pračka, myčka) napojte hadicí k nejbižšímu výústku TUV a skrze T-kus je připojte. Je potřeba vytvořit cirkulační okruh přes netěsné místo, ve kterém je oběhové čerpadlo, odvzdušňovací ventil a expanzní nádoba na vodu (do 10 bar).Kanystr s BCG 84L důkladně protřepte. Potřebné množství BCG 84L neředěného nebo zředěného max. 1:1, napusťte prostřednictvím tlakové nádoby (např. BCG G 21J) do připraveného rozvodu SV a TUV. Rozvod odvzdušněte. Natlakujte na 5-7 bar a pusťte čerpadlo. Udržujte konstantní tlak během zatěsňování rozvodů dopouštěním tlakovou pumpou. Důležité!BCG 84L okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla, vany) čistou teplou vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit. BCG 84L musí na netěsných místech vystoupit, aby mohl krystalizovat mimo potrubí. BCG 84L potřebuje dobu styku s CO2 minimálně 1 den (24 hodin). Ve vlhkém prostředí musí být doba kontaktu prodloužena na 2 až 4 dny. Protože se u potrubí obaleného izolací nemůže k netěsnému místu dostat vzduch, dochází k utěsnění jen podmíněně, nutno prodloužit dobu působení. Po provedeném utěsnění BCG 84L vypusťte a zachyťte, rozvod důkladně vypláchněte. Rozvod uveďte znovu do provozu. Bojler na teplou vodu musí být před utěsňovacími pracemi odpojen- zde místo bojleru vsaďte cirkulační čerpadlo. Pracovní nástroje po použití řádně propláchněte.


Likvidace:V silném zředění lze vypouštět do kanalizace. (Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.) 

  Složení:Celulózová vlákna, barvivo, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím, křemičitan alkalického kovu.

 Neředěný nebo max. 1:1. Zachycený BCG 84L lze podmíněně znovu použít. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálý. Odolný vůči tlaku.

Skladovatelnost:5 let od data výroby, chraňte před mrazem.Použitelný max. do 365 dnů ode dne otevření kanystru.
Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.