Kapalné těsnění do kanalizačních rozvodů BCG Kanal - 10 litrů

Utěsňovací metoda BCG Kanal je metodou dvousložkovou. Zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech. BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubí nebo na hrdlových spojeních. BCG Kanal se zpevňuje ve styku s urychlovačem reakce HC 60 v potrubí i mimo potrubí. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí přípravku BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí.

Ředitelnost: Neředěné

Balení: 10L

Důležité! Závazný návod pro aplikaci je pouze podle PTN 964 04!

5 087,00 Kč

BCG Kanal

Utěsňovací metoda BCG Kanal je metodou dvousložkovou. Zabraňuje ztrátám vody v kanalizačních systémech.

BCG Kanal lze použít pro všechny běžné materiály (plasty, litina, kamenina, beton, olovo). Lze utěsňovat netěsná místa v potrubí nebo na hrdlových spojeních.

BCG Kanal se zpevňuje ve styku s urychlovačem reakce HC 60 v potrubí i mimo potrubí. Dochází k mechanickému uzavření netěsného místa. Utěsnění pomocí přípravku BCG Kanal je trvalé a odolné vůči stárnutí.

UPOZORNĚNÍ!

Před utěsněním pomocí BCG Kanal se musí potrubí důkladně vyčistit. BCG Kanal a urychlovač reakce BCG HC 60 nesmějí být vzájemně smíchány!

Další informace viz přehled výrobků nebo informační linka 602 25 25 09.

Návod k použití:

Důležité !!!

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí jako jsou např. vytržené "téčko", vůbec nezaletovaný nebo nezalepený spoj , kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).

Vyčištěné potrubí se uzavře (uzavírací vak, uzavírací kotouč atd.). Pomocí vhodného čerpadla načerpejte do potrubí BCG Kanal (bez urychlovače reakce HC 60). Vytvořte vodní sloupec o výšce 2 m nad netěsným místem. BCG Kanal nechte cca 1 hodinu stát v potrubí. Pak ho beze zbytku odčerpejte (do nádrže - kanystru) a čerpadlo vypláchněte. Okamžitě načerpejte do potrubí urychlovač reakce BCG HC 60 a ponechejte stát 1 hodinu. Urychlovač reakce HC 60 opět odčerpejte (do nádrže - kanystru) a potrubí úplně vyprázdněte. Celý proces ještě jednou zopakujte. BCG Kanal 1 hodina, vyprázdnit, propláchnout čerpadlo - BCG HC 60 1 hodina, vyprázdnit. Poté potrubí naplňte vodou a proveďte tlakovou zkoušku. Pokud by se ještě vyskytla netěsnost, musí se postup opakovat. Eventuální zbytky výrobku odstraňte mechanicky.

Bezpečnostní list pro BCG Kanal:

Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!

Chraňte před dětmi!

Likvidace:

Při vyprazdňování potrubí, která jsou naplněná těsnícími výrobky BCG, není zapotřebí žádná likvidace odpadů, protože je lze opětovně použít. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.

Složení:

Speciální křemičitany, stabilizátor tvrdosti, vlákna.

Směšovací poměr:

BCG Kanal musí být použit neředěný.

balení 10 litrů

Skladovatelnost: 5 let od data výroby,

Chraňte před mrazem.
Použitelnost do 365 dnů od data otevření kanystru.
Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny vyhrazeny.