Těsnění do bazénů a nádrží BCG 10 Pool

Při ztrátách vody v plaveckých bazénech a nádržích.

Kapalný těsnící prostředek BCG 10 Pool zabraňuje ztrátám vody v plaveckých bazénech a nádržích. BCG 10 Pool samočinně trvale utěsňuje trhliny, póry a ostatní netěsnosti v plaveckých bazénech, vodních a jiných nádržích prostřednictvím krystalizace. Pomocí BCG 10 Pool dosáhnete u plaveckých bazénů zpevnění spár.

Je určen pro bazény a nádrže s vodou do tvrdosti 10 německých stupňů

BCG 10 Pool utěsňuje všechny běžné materiály, jako beton, kovy a plasty. Nádrže s olejovitým obsahem se musí před použitím BCG 10 Pool řádně vyčistit. Při pohybech zeminy se mohou vytvořit nové trhliny.

Ředitelnost: 1: 1000

Balení: 5L, 10L 

Zvolte si variantu:

Cena od 5 975,00 Kč

BCG 10 Pool

Při ztrátách vody v plaveckých bazénech a nádržích.

Kapalný těsnící prostředek BCG 10 Pool zabraňuje ztrátám vody v plaveckých bazénech a nádržích. BCG 10 Pool samočinně trvale utěsňuje trhliny, póry a ostatní netěsnosti v plaveckých bazénech, vodních a jiných nádržích prostřednictvím krystalizace. Pomocí BCG 10 Pool dosáhnete u plaveckých bazénů zpevnění spár.

Je určen pro bazény a nádrže s vodou do tvrdosti 10 německých stupňů

BCG 10 Pool utěsňuje všechny běžné materiály, jako beton, kovy a plasty. Nádrže s olejovitým obsahem se musí před použitím BCG 10 Pool řádně vyčistit. Při pohybech zeminy se mohou vytvořit nové trhliny.

UPOZORNĚNÍ!

Rozvody v oblasti bazénu se utěsňují pomocí přípravků BCG Abfluß nebo BCG Kanal.

Další informace viz přehled výrobků nebo informační linku 602 25 25 09.

Návod k použití:

Důležité !!!

Technologií BCG nelze zatěsňovat místa úniku, kde dochází k vzájemnému pohybu zatěsňovaných částí jako jsou např. vytržené "téčko", vůbec nezaletovaný nebo nezalepený spoj , kde vlivem tepelné roztažnosti dochází k posuvu, zlomená trubka před kolínkem apod. a všude tam, kde nebyly dodrženy zásady správné montáže (např. nebyly provedeny teplotní kompenzace na dlouhých trasách).

Před aplikací vyřaďte z činnosti filtr.

Poškozenou nádrž před utěsňováním napusťte vodou. Do vody přidejte v dostatečném množství BCG 10 Pool Pomocí čerpadla (kalového) vytvořte cirkulaci. Olejovité nebo mastné nádrže je třeba před aplikací odmastit, protože jinak by BCG 10 Pool nemohl přilnout.

Po 3 dnech proveďte kontrolu těsnosti, a pokud je bazén těsný, vyprázdněte ho a napusťte čistou vodou.

Nánosy, které se utvořily na dlaždicích, je třeba odstranit gumovou stěrkou. Teplo urychluje utěsnění.

Upozornění: BCG 10 Pool nesmí projít přes filtrační zařízení Zachytilo by se tam celulózové vlákno.

Koncentrát BCG 10 Pool okamžitě odstraňte z předmětů (dlaždice, umyvadla atd.) vodou, protože jinak dojde ke vzniku krystalů, které nelze odstranit.

Při manipulaci s koncentrátem je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!

Chraňte před dětmi!

Likvidace:

Při vyprazdňování systémů, které jsou utěsněny těsnícími výrobky BCG, není nutná žádná likvidace odpadů.

Neředěný produkt-zamezit úniku velkého množství do kanalizace, nebo vodních toků. Případně ho neutralizovat.

Složení:
Silikonová protipěnová emulze, barvivo, křemičitany alkalických kovů, upravená celulózová vlákna, přídavné látky chráněné obchodním tajemstvím.

Směšovací poměr:
1 litr BCG 10 Pool na 1000 litrů vody. Při větším poškození by měl být použit ve vyšší koncentraci. Nerozpouští se jinými chemikáliemi. Teplotně stálý. Odolný vůči tlaku.

Skladovatelnost:

5 let od data výroby, chraňte před mrazem.

balení 10 litrů, 5 litrů

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem.
 Technické změny vyhrazeny. Stav 07/2019