Nemrznoucí směs s inhibitorem koroze BCG FS

Nemrznoucí kapalina BCG FS chrání topné a chladicí systémy před poškozením mrazem a korozí. Prostředek lze použít i pro zařízení s tepelnými čerpadly, jakož i pro podlahová topení a solární zařízení. Chrání topné systémy před zamrznutím. BCG FS je vysoce kvalitní směs produktů pro bezpečnou ochranu před poškozením mrazem a rzí.

Balení: 5L, 10L, 30L 

Ředitelnost: dle tabulky stupně ochrany

Zvolte si variantu:

Cena od 2 185,00 Kč

BCG FS

Nemrznoucí kapalina BCG FS chrání topné a chladicí systémy před poškozením mrazem a korozí.

Prostředek lze použít i pro zařízení s tepelnými čerpadly, jakož i pro podlahová topení a solární zařízení.

Chrání topné systémy před zamrznutím. BCG FS je vysoce kvalitní směs produktů pro bezpečnou ochranu před poškozením mrazem a rzí.

UPOZORNĚNÍ!

Topný systém nesmí obsahovat přísady jako kapalné těsnící prostředky, antikorozní ochranu a jiné nemrznoucí kapaliny. Při řádné aplikaci nevznikají žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech.

Návod k použití:

Vyprázdněním topného systému přes vodoměr zjistěte jeho obsah. Systém opět naplňte do poloviny vodou. Pomocí plnicí pumpy (pumpa BCG G 20 nebo BCG G 21 J) vneste do zařízení potřebné množství BCG FS. Potom zařízení doplňte vodou a odvzdušněte. Po několikahodinové cirkulaci je třeba zkontrolovat obsah nemrznoucí kapaliny přístrojem na kontrolu ochrany proti mrazu. Doporučuje se obsah nemrznoucí kapaliny kontrolovat jednou ročně a eventuálně ji doplnit. Zkušební přístroj musí stanovit obsah propylenglykolu.

Bezpečnostní list pro BCG FS:

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi!

Chraňte před dětmi!
Složení:
Monopropylenglykol, inhibitory. 

Likvidace:

Přípravek se nesmí dostat do kanalizace a vod. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.

Směšovací poměr na 100 L topné vody:

Ochrana do  -  3 C°   = 12 litrů BCG FS
Ochrana do  -  6 C°   = 18 litrů BCG FS
Ochrana do  -10 C°   = 25 litrů BCG FS
Ochrana do  -15 C°   = 32 litrů BCG FS
Ochrana do  -20 C°  = 40 litrů BCG FS