Čištění topení BCG HR

Čistič topení BCG HR zbavuje rozvodné systémy rzi, vápenatých a kalových usazenin; zvyšuje účinnost topných systémů. Čistič topení BCG HR se používá pro čištění při modernizaci topení i pro stará zařízení. Čistič topení BCG HR lze použít pro všechny materiály běžné v topenářství, jako jsou ocel, hliník a plast.

Balení: 1L, 5L

Ředitelnost: 1: 100

Zvolte si variantu:

Cena od 1 537,00 Kč

BCG HR

Čistič topení BCG HR zbavuje rozvodné systémy rzi, vápenatých a kalových usazenin; zvyšuje účinnost topných systémů. Čistič topení BCG HR se používá pro čištění při modernizaci topení i pro stará zařízení. Čistič topení BCG HR lze použít pro všechny materiály běžné v topenářství, jako jsou ocel, hliník a plast.

Topný systém nesmí obsahovat přísady, jako například nemrznoucí kapalinu, ochranu proti korozi, těsnící prostředky a solanku.

Při řádné aplikaci nevznikají žádné škody na čerpadlech a regulačních ventilech.

Návod k použití:

Před čištěním vypusťte silně znečištěnou otopnou vodu a nahraďte ji čistou vodou. Všechny armatury, které regulují topný oběh, přitom naplno otevřete. Čistič topení BCG HR přidejte v udaném poměru a zapněte oběhové čerpadlo, abyste dosáhli optimálního promíchání a čištění. Doba působení je 2 až 4 dny při teplotě vytápění, která nemá být vyšší než 50°C. V průběhu čištění kontrolujte pH roztoku. Pokud pH stoupne nad hodnotu 4,5, znamená to, že roztok je již vyčerpán a je ho potřeba nahradit čerstvým. Toto se provádí do doby, kdy se pH přestane v čase měnit, tzn. zastaví se mezi hodnotami 2 a 4,5. Potom je nutné topný systém úplně vyprázdnit. Potrubní systém je třeba dobře propláchnout vodou (DIN 1988, 2 bar). Pro optimální ochranu topného systému jej poté lze naplnit přípravky BCG K, BCG K32 nebo BCG FS.

Čistič topení BCG HR okamžitě odstraňte vodou z předmětů a okolí. Čistič topení nesmí být aplikován do topného systému společně s těsnícími výrobky BCG.

Bezpečnostní list pro BCG HR: Originály bezpečnostních listů jsou k dispozici u společnosti BCG Technik s.r.o. nebo prodejců.

Je třeba dodržovat preventivní bezpečnostní opatření obvyklá při manipulaci s chemikáliemi! Chraňte před dětmi !

Likvidace:
Silně zředěný přípravek lze vypustit do kanalizace. Bližší údaje si laskavě přečtěte v našich bezpečnostních listech.

Složení:
Kyselina citrónová, inhibitor koroze, kyselina fosfonbutantrikarboxylová.

Směšovací poměr:
1 litr BCG HR na 100 litrů otopné vody.

Balení: 1 litr, 5 litrů

Skladovatelnost:
5 let od data výroby