Čistič solárních systémů BCG SOR - 10L

BCG SOR odstraňuje nečistoty v solárních systémech, které vznikly v potrubních kolektorech přehřátím tekutiny tepelných nosičů.

Vlivem vysokých teplot může v solárních zařízeních dojít k rozkladu solární tekutiny (glykolů). Potom vzniká více substancí, jako např. hnědé, lepicí zbytky, které kolektor přicpou a snižují jeho vlastní výkonnost, nebo ho uvedou do neprovozuschopného stavu. Normálními čističi nemohou být tyto zbytky většinou odstraněny.

Balení: 10L

Ředitelnost:
 Neředěné5 392,00 Kč

BCG SOR

BCG SOR odstraňuje nečistoty v solárních systémech, které vznikly v potrubních kolektorech přehřátím tekutiny tepelných nosičů.

Vlivem vysokých teplot může v solárních zařízeních dojít k rozkladu solární tekutiny (glykolů). Potom vzniká více substancí, jako např. hnědé, lepicí zbytky, které kolektor přicpou a snižují jeho vlastní výkonnost, nebo ho uvedou do neprovozuschopného stavu. Normálními čističi nemohou být tyto zbytky většinou odstraněny.

BCG SOR je nově vyvinutá produktová směs, která odstraňuje zbytky a která uvede solární zařízení znovu do funkčního stavu ( testováno prostřednictvím firmy Ino Watec, Kamen).

BCG SOR se používá v čisté nezředěné formě a musí být po použití ekologicky zlikvidován na vybraných místech.

Návod na použití:

Solární systém určený k vypláchnutí je třeba zcela vyprázdnit, aby bylo docíleno optimálního čistícího efektu, který se při zředění prostřednictvím nosiče tepla, příp. vody jinak ztrácí. Dále se musí kolektory před vypláchnutím zakrýt. Následně se systém naplní médiem BCG SOR a při 50-60°C je přibližně 1-2 hodiny čištěn. S ohledem na elastomerové materiály, které se používají u solárních zařízení, jako např. EPDM, je třeba se vyhnout vyšším teplotám.

V závislosti na stupni znečištění je eventuálně třeba postup opakovat vícekrát. Po dokončení čištění je třeba zařízení ještě jednou úplně, jak jen to jde, vyprázdnit. Potom eventuálně vyfouknou zbytky, které ještě v systému zůstaly, pomocí stlačeného vzduchu. Doporučujeme tuto aplikaci vždy provést minimálně dvakrát, pro dosažení maximálního efektu po vyčištění.

Solární systém u RD lze čistit napuštěním kompletního rozvodu i s čerpací stanicí a systém se tedy jen vypouští a napouští. U velkých systémů doporučujeme panely odstavit od rozvodového potrubí a čistit samostatně. Vytvořit samostatný okruh s vlastním čerpadle (oběhové topenářské). Kapalina BCG SOR je čirá. Po jejím zbarvení do hněda až černa během čištění je známka, správného uvolňování napálených glykolových nečistot. Během druhého, nebo třetího postupu čištění zůstane kapaliny čirá, což ukazuje čistotu solárního panelu. Z těchto důvodů je dobré instalovat do čištěného okruhu průhlednou hadici a podobně. Pro podrobné informace vždy volejte technickou podporu P. Jašurek- BCG Technik : 602252509

Bezpečnostní pokyny:

Při manipulaci s chemikáliemi dbejte obvyklých bezpečnostních opatření!

Používejte gumové rukavice a ochranné brýle, je nutné vyhnout se kontaktu s pokožkou a s očima!

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Složení:

Viz bezpečnostní list

Směšovací poměr:

koncentrát (neředěný)

Skladovatelnost:
2 roky

Nutno zabránit přístupu vzduchu/kyslíku (tvorba peroxidu). Těsně uzavřít, skladovat v chladu a suchu.

Likvidace:
S již nepoužitelnými zbytky se musí se zřetelem na místní úřední předpisy zacházet zvláštním způsobem, jde např. o spálení v povoleném zařízení. Po rozlití/vyprázdnění je třeba BCG SOR s použitím vhodného materiálu sebrat a podle předpisů odstranit. Bližší údaje si, prosím, zjistěte z našich listů s bezpečnostními údaji.

Naše údaje odpovídají našim současným zkušenostem. Technické změny jsou vyhrazeny