Čistič chladičů a motorů BCG Kühler Reiniger

Účinně a rychle čistí chladicí systémy od nánosů a zvyšuje účinnost chlazení a životnost motorů.

Balení: 250 ml

Ředitelnost: 1: 30

417,00 Kč

BCG Kühler Reiniger

Účinně a rychle čistí chladicí systémy od nánosů a zvyšuje účinnost chlazení a životnost motorů

Použití:

Pro čištění autochladičů a motorů zevnitř. Odstraňuje povlaky v chladicím systému a zvyšuje výkon chlazení.

Návod k použití:

Obsah nádoby před použitím řádně promíchejte!

Provádí se u ještě zahřátého motoru:

Vypínač topení nastavit na "zapnuto". Uzávěr chladiče opatrně otevřít. POZOR: Teplý chladicí systém může být pod tlakem a může způsobit těžké opaření! Používejte ochranné rukavice!

Odpojte opatrně na nejlépe přístupném nejnižším místě hadičku a nechejte vytéct celý obsah chladicího systému do nádoby. Hadičku opět zapojte, do systému nalijte 2-3 litry čisté teplé vody a potřebné množství BCG Čističe chladičů a motorů (viz směšovací poměr). Doplňte systém teplou vodou a uzavřete víko chladiče. Poté nechejte vozidlo minimálně 30 minut v provozu při zapnutém topení. Po úspěšném vyčištění opět systém dokonale vypustit a vypláchnout čistou teplou vodou.

Nakonec chladicí systém naplňte čistou teplou vodou (případně s přídavkem např. nemrznoucí kapaliny) dle pokynů výrobce motoru.

Oblasti použití:

BCG Čistič chladičů a motorů je použitelný u všech vodou chlazených automobilových motorů a chladicích systémů.

Směšovací poměr:
250 ml na 7,5 litrů chladicí kapaliny, tzn. 1:30

Likvidace:
Nesmí být neředěný vypuštěný do odpadu. Neředěný roztok musí být odborně zlikvidován.

Složení:
Kyselina citrónová a přídavky chráněné obchodním tajemstvím.

Balení:
250 ml

Bezpečnostní opatření:

Chraňte před dětmi. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem. Při potřísnění kůže ihned opláchnout tekoucí vodou. Při zasažení očí ihned vypláchnout vodou a kontaktovat lékaře. Přeprava: Žádné zvláštní předpisy pro přepravu nebezpečných látek.

Použitelnost: 2 roky od data výroby